Plànols de l'estat actual:

- Planta d'un pis o local comercial: 89 €

- Planta i elevació d'un pis o local comercial: 119€

- Plantes d'una unifamiliar: 119€

- Plantes i elevació d'una unifamiliar: 169€

- Plantes i elevació d'una nau de 0 a 250m2: 160€

- Plantes i elevació d'una nau de 251 a 500m2: 240€

- Plantes i elevació d'una nau de 501 a 750m2: 360€

- Plantas i elevació d'una nau major de 751m2: 400€

Aquestes tarifes no inclouen IVA.

Consisteix en un conjunt de  treballs de delineació  per tal de descriure i determinar gràficament l’estat actual d’un immoble, edifici, terreny o solar. Realitzem  aixecaments de plànols  en planta, alçats, seccions, fotomontatge i 3D segons necessitats del client, entregant copia en format paper i digital. Sempre és tan recomanable com útil, i en algunes ocasions necessari, comptar amb documentació tècnica sobre determinats immobles o terrenys. 

Es necessari en situacions com

Posar en venda una propietat, sol·licitar llicència d'obres, sol·licitar llicències d'activitat, dissenyar i pressupostar reformes o rehabilitacions, certificar mesuraments reals, localitzar i mesurar terrenys amb límits imprecisos, repartiments d'herències o separació de béns.  

El nostre procediment: 

- Visita a l’immoble.

- Aixecament de l’immoble en croquis i presa de mides.

- Elaboració del/s plànol/s acotat/s, amb superfícies útils i construïdes.

- Lliurament de la documentació al sol·licitant en format digital.

- Si es desitja una entrega en paper, gestionem la realització i l'entrega dels documents. El cost d'aquest servei és independent i variable segons necessitat.