obra nova:

- Avantprojecte: realitzem una proposta de distribució.

- Projecte bàsic: elaborem un primer document amb el que es pot anar tramitant la llicència amb l’ajuntament.

- Projecte executiu: elaborem els plànols i la documentació exigida pels Col·legis i Ajuntament.

- Estudi de Seguretat i Salut: s’analitzen els riscs de la obra i es detallen les mesures per reduir-los i controlar-los. 

- Direcció d’obra: tenim un control constant a l’obra i elaborem informes on reflectim l’evolució d’aquesta.

- Certificat final d’obra: facilitem la documentació necessària per la tramitació de la llicència de primera ocupació per poder donar d’alta els subministres. 

interiorisme:

A casaenforma realitzem projectes d'interiorisme, resolent les necessitats que puguin sorgir tant en l’àmbit de la distribució i adequació funcional dels espais com la selecció dels materials, mobiliari, ... Realitzem projectes de disseny de locals comercials i d’hostaleria, disseny interior per habitatges, projectes d’il·luminació...

-  Avantprojecte: realitzem una proposta de distribució i alçats. 

- Realització del projecte executiu d’interiorisme, planning i pressupost de l’obra.

- Contractació d’industrials.

- Direcció de les obres: direcció tècnica amb una presència constant durant tot el procés.

A casaenforma creiem en la importància de la planificació i la gestió de l’obra. Per aquest motiu oferim  serveis complerts en projectes  d’obra nova, rehabilitació, reforma, interiorisme...

La gestió integral  del projecte ens permet un control màxim sobre els costos finals, la qualitat i el compliment dels terminis d’execució. El nostre objectiu és la optimització  de la gestió de l’obra i la satisfacció del nostre client.

Treballem en tot tipus de projectes d’obra: habitatge, oficines, locals i edificis industrials i hospitalaris.

La tarifa en aquest cas vindrà determinada pel tipus de  projecte a realitzar. Un cop coneguem i analitzem el seu cas podrem oferir-li un pressupost acurat i personalitzat .  

com ho fem:

- Ens entrevistem amb el client i visitem l’espai sobre el qual  desenvoluparem el projecte. Prenem les dades necessàries i parlem amb el client per entendre quines son les seves necessitats.

- Elaborem un pressupost on figuraran els treballs a realitzar  per tal que el client pugui acceptar si tirar endavant o no amb el projecte.

- Elaboració i redacció del projecte segons sigui d’obra nova, reforma, rehabilitació o interiorisme.

- Gestionem i tramitem les llicències necessàries per desenvolupar l’obra.

- Direcció de les obres.

rehabilitació:

Realitzem projectes de rehabilitació. Intervenim en rehabilitacions d’estructures, façanes i cobertes, rehabilitació d’habitatges parcials o totals, en edificis o en part d’aquests…Assumim la gestió integral del projecte:

-  Projecte d’execució: un cop visitada l‘habitatge, després de la recopilació de dades i de l’entrevista amb el client, elaborem els plànols i documentació necessària per tramitar la llicència i desenvolupar l’obra.

- Direcció d’obra: tenim una presencia constant a l’obra. 

- Liquidació i certificat final d’obra: un cop finalitzada l’obra, li facilitem tota la documentació necessària per la tramitació de la llicència de primera ocupació amb la qual es podran donar d’alta els subministres.  

reforma:

Treballem en projectes de reforma total o parcial.

Intervenim en habitatges, locals comercials, edificis...

I ens encarreguem de tot el procés:

- Avantprojecte: proposta de distribució i usos.

- Projecte executiu: Elaboració i redacció del projecte de reforma incloent memòria, plànols, detalls, amidaments, Planning de l’obra i pressupost de l’obra.

- Elaboració i tramitació de la llicència i altres autoritzacions preceptives.

- Direcció de les obres.