casaenforma és una xarxa multidisciplinària i oberta, formada per arquitectes, aparelladors, enginyers, dissenyadors... La nostra formació ens permet desenvolupar projectes,  certificats, obra nova, reforma, rehabilitació, interiorisme... No obstant això, estem en permanent adaptació, sensibles als canvis que sobrevenen a l’àmbit de la nostra professió i de la societat en conjunt. Volem que els nostres serveis siguin assumibles. Democratitzar-los. Amb aquesta finalitat, gestionem la major part de les nostres tasques de manera telemàtica: clients, administracions, correu, normativa, cadastres, visats, certificats, llicències, taxes...  i seguint un model de organització basat en 4 punts:

 

1>> estalvi:

Som tècnics agrupats de manera flexible segons el projecte que tenim damunt la taula; d'aquesta manera, ajustem els costos en cada situació: ens adaptem!

2>> proximitat:

a casaenforma som presents i estem interconnectats per tota Catalunya.

3>> agilitat:

en 24h els nostres tècnics responen a qualsevol consulta i poden iniciar el seu treball de forma immediata.

4>> garantia:

som tècnics formats, col·legiats i assegurats amb pòlissa de responsabilitat civil a Catalunya. Tramitem els nostres visats mitjançant certificat digital, tant amb la Administració central com amb la Generalitat. Ajuntaments de Catalunya, COAC ( Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya) i ASEMAS. Junts, garantim un control de qualitat òptim.