El procediment està subjecte a dos supòsits:

1>>> El local que visitem ES TROBA actualment adequat a la normativa vigent per al desenvolupament de l’activitat:

- Visita al local o immoble, recopilació de la documentació necessària, verificació dels plànols aportats o aixecament planimètric del mateix.

- Elaboració de la documentació necessària.

- Lliurament de la documentació a l’ajuntament. 

2>>> El local que visitem NO ES TROBA actualment adaptat a la normativa vigent per al desenvolupament de l’activitat. En aquest cas, es particularitzarà el procediment, començant per l’estudi d’un projecte d’adaptació arquitectònica i la corresponent obra. Nosaltres ens encarreguem de tot el procés.

 

La llicència municipal d’obertura és el permís municipal per tal de desenvolupar una activitat econòmica que pugui afectar el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones. Es obligatori  comunicar o demanar la llicència d’activitat  abans de   iniciar qualsevol activitat empresarial que necessiti ubicar-se en un local, instal·lació permanent o oficina. La llicència assegura el compliment de les normatives establertes per poder iniciar una activitat concreta en una ubicació determinada.

A CASAENFORMA realitzem llicència d’obertura d’activitats per establiments dedicats a activitats comercials, alimentàries, musicals, sanitàries, esportives ,  industrials i oficines en general. En el cas que ja disposin de local, elaborem el projecte tècnic per sol·licitar la llicència d’activitat. Ens encarreguem dels tràmits necessaris amb l’Ajuntament i l'ECA corresponent.

Si es fa necessari fer obres al local, l’assessorem per poder complir amb la normativa i obtenir més àgilment i amb un cost menor la Llicència  d’activitat o d’obertura. 

I en el cas que encara no tinguin local els assessorem en l’elecció per evitar possibles problemes en el compliment de la normativa vigent.

Les tarifes variaran en funció de si el local es troba adequat a la normativa, la situació, ús, impacte ambiental, demandes de l’administració…

Els hi realitzarem un pressupost personalitzat, ajustat a les seves necessitats i sempre competent al mercat.

Generem expedients d'activitat innòqua des de 320€ + IVA. Per a d'altres casos, consuti'ns al 652 74 60 52.