el 5 d'abril de 2013 el consell de ministres aprova el real decret sobre certificació d'eficiència energètica en el qual s'estableix que a partir de l'1 de Juny de 2013 serà obligatori posar a disposició dels compradors o arrendadors d'edificis o part d'aquests, i per a lloguers amb una duració superior a quatre mesos, un certificat d'eficiència energètica.

1 >>> inspecció de l' immoble: el tècnic visitarà  l' immoble i farà una presa de dades i medicions.

2 >>> recopilació d'informació sobre dades registrals de l'immoble i de materials  i  sistemes constructius.

3 >>> elaboració de l'informe.

4 >>> Enviament  del document a l' ICAEN.

5 >>> Un cop validada la documentació, l'ICAEN registrarà el certificat i enviarà l'etiqueta al propietari.

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu expedit pel Departament d'Habitatge i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència i que compleix les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent ( d'acord amb allò establert en el Decret 141/2012)

La cèdula d'habitabilitat resulta imprescindible per a la trasmissió, compra-venda d'un habitatge, lloguer de la mateixa o alta dels suministres. 

Per tal d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, un Arquitecte ha de realitzar una visita a l'habitatge, per tal de comprovar les condicions d'habitabilitat, que assegura que l'habitatge compleix amb tots els requeriments que s'exigien al moment de la seva construcció. En el cas contrari, resulta també útil per a transmetre l'habitatge amb deficiències, l'informe de trasmissió de l'habitatge usat.

Desenvolupem els 2 serveis per un sol preu de 150 € + IVA, que ja inclou taxes i desplaçaments.

Truqui'ns al 652 74 60 52 i en unes hores farem la visita del seu habitatge.

Cèdula + certificat d'eficiència energètic per 150 € + IVA